محصول مورد نظر به سبد خرید افزوده شد.

فهرست

ایرانی
خارجی
menu

سبد خرید

جمع کل : 4350000 ریال
پرداخت
سبد خرید شما خالی است

مصرف زياد كودهاي ازته سبب بيماري بلاست مي شود

مدير جهاد كشاورزي قائم‌شهر: 
مصرف زياد كودهاي ازته سبب بيماري بلاست مي شود
مدير جهاد كشاورزي قائم‌شهر گفت: مصرف زياد كودهاي ازته سبب بيماري بلاست در برنج مي شود.
به گزارش خوشه چین فرزين فرهادي اظهار كرد: بيماري بلاست يكي از مهمترين بيماري‌هاي برنج در سراسر جهان است كه پيش آگاهي از اين بيماري و اطلاع رساني به موقع براي پيشگيري و مبارزه با آن ضروری است.
وي با اشاره به اينكه اين بيماري در استان هاي شمالي و اكثر استان هايي كه برنجكاري انجام مي شود شيوع دارد، افزود: بلاست برنج يا زنگ گردن به وسيله قارچ پيريكولاري اوريزا ايجاد مي شود و مديريت زراعي براي پيشگيري از اين بيماري به شدت تأثيرگذار است.
مدير جهاد كشاورزي شهرستان قائم شهر درباره زمان حساسيت برنج به بيماري بلاست گفت: بوته برنج در مراحل گياهچه اي، پنجه زني و ظهور خوشه حداكثر حساسيت را به بيماري بلاست دارد.
فرهادي ادامه داد: رطوبت زياد هوا و بارندگي، تشكيل ابر و مه و شبنم، دماي 25 تا 28 درجه سانتي گراد، مصرف زياد كودهاي ازته، كشت ارقام خاص برنج و حاصلخيزي بيش از حد خاك از عوامل مؤثر در توسعه بيماري بلاست است.
وي اضافه كرد: اين بيماري تمام قسمت هاي گياه برنج را شامل برگ ها، گره ها، پايه، خوشه و گل ها را مبتلا مي كند و واضح‌ترين نشانه هاي بلاست برنج در برگ ها و گردن خوشه گل ها مشاهده مي شود.
مدير جهاد كشاورزي شهرستان قائم شهر با بيان اينكه براي كنترل اين بيماري بهتر است در مرحله ستاره سو ( تك ستاره) با سموم قارچكش مانند بيم و وين سمپاشي انجام شود، تصريح كرد: براي انجام سم پاشي آب بايد در مزرعه باشد و 10 تا 12 روز بعد از سمپاشي تكرار شود.
فرهادي خاطرنشان كرد: زمين هاي شاليزاري كه ضعيف و از لحاظ مواد غذايي دچار بحران و استرس آبي هستند و مصرف كود اوره در آن زياد باشد بيشتر دچار بيماري بلاست مي شوند.