محصول مورد نظر به سبد خرید افزوده شد.

فهرست

ایرانی
خارجی
menu

سبد خرید

جمع کل : 4350000 ریال
پرداخت
سبد خرید شما خالی است

رهاسازي زنبور تريكوگراما در 505 هكتار از شاليزارهاي محمودآباد

مدير جهاد كشاورزي محمودآباد خبر داد
رهاسازي زنبور تريكوگراما در 505 هكتار از شاليزارهاي محمودآباد
مدير جهاد كشاورزي محمودآباد از عمليات رهاسازي زنبور تريكوگراما در 505 هكتار از شاليزارهاي اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش خوشه چین احمد صادقي اظهار كرد: با تلاش كارشناسان مركز جهاد كشاورزي و طرح بسيج همگام با كشاورزان، عمليات رهاسازي زنبور تريكوگراما در 505 هكتار از زمين هاي شاليزاري اين شهرستان انجام شد.
مدير جهاد كشاورزي شهرستان محمودآباد با بيان اينكه منطقه اهلمرستاق از حوزه مركز جهاد كشاورزي كلوده بخش مركزي شهرستان محمودآباد داراي 9 هزار و 350 هكتار زمين شاليزاري است، گفت: يك هزار و 400 هكتار از زمين هاي نشاكاري شده اين منطقه به طرح مبارزه بيولوژيك با آفت ساقه خوار برنج اختصاص داده شد كه در مرحله دوم رهاسازي زنبور تريكوگراما در سطح 450 هكتار انجام شد.
وي با اشاره به اينكه منطقه هرازپي شمالي از حوزه تحت پوشش مركز جهاد كشاورزي عبداله آباد اين شهرستان داراي 3 هزار و 785 هكتار اراضي شاليزاري است، ادامه داد: 700 هكتار از زمين هاي نشاكاري شده اين منطقه نيز به طرح مبارزه بيولوژيك با آفت ساقه خوار برنج اختصاص داده شد كه در مرحله دوم رهاسازي زنبور تريكوگراما در 55 هكتار انجام شد.