محصول مورد نظر به سبد خرید افزوده شد.

فهرست

ایرانی
خارجی
menu

سبد خرید

جمع کل : 4350000 ریال
پرداخت
سبد خرید شما خالی است

بدعهدي مسؤلان بيمه‌اي و عدم تمايل برنجكاران به انجام بيمه

يادداشت/
 بدعهدي مسؤولان بيمه‌اي و عدم تمايل برنجكاران به انجام بيمه
 به گزارش... با توجه به اينكه مازندران از سطح زيركشت بالايي در محصول برنج برخوردار است و با توجه به كمبود منابع آبي كه در كشور وجود دارد، كشت اين محصول به استان‌هاي شمالي معطوف شده است و حمايت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي براي توليد برنج تنها به اين استان‌ها اختصاص دارد.
مازندران نقش مهمي در توليد برنج كشور دارد و تامين كننده 42 درصدي برنج كشور است اما در زمان كشت اين محصول با مشكل كمبود آب مواجه مي‌شود كه مي‌توان از آن به عنوان يكي از چالش‌هاي كنوني استان نام برد.
مي‌توان با مديريت صحيح و هماهنگي مناسب با كشاورزان در برون‌رفت از اين بحران گام برداشت و در اين راستا ترويج فرهنگ بيمه براي برنجكاران یک اصل و ضرورت انکارناپذیر است 
با توجه به وضعيت آب ‌و ‌هوايي و خشكسالي كه در برخي از سال‌ها در استان مشاهده مي‌شود مي‌طلبد كشاورزان نسبت به بيمه محصول خود اقدام كنند و دستگاه‌ متولي بايد شرايط را به گونه‌اي براي بهره‌بردار فراهم كنند تا خسارات به اراضي برنجكاري به حداقل برسد و بعد از وقوع خسارت شاليكاران سردرگم دريافت غرامت نباشند.
وجود انواع مخاطرات طبيعي سبب شده تا فعاليت در بخش كشاورزي جزء يكي از پرمخاطره‎ترين فعاليت‎هاي اقتصادي براي كشاورزان به خصوص كشاورزان مازندراني محسوب شود و توليدكننده اين بخش را آسيب پذير كند.
از اين رو براي كاهش ريسك پذيري در فعاليت‎هاي كشاورزي بيمه محصولات كشاورزي مي‎تواند از جايگاه ويژه‎اي براي كشاورزان برخوردار باشد اما با اين وجود در حاليكه يكي از راهكارهاي جديد براي مقابله با حوادث غيرمترقبه و غيرقابل كنترل مخاطرات بخش كشاورزي، بيمه محصولات كشاورزي است اما صندوق بيمه محصولات كشاورزي تاكنون نتوانسته رضايت و اعتماد كشاورزان را جلب كند.
كشاورزان، كارشناسي نامناسب و غيرواقعي برآورد خسارت توسط كارشناسان بيمه و عدم پرداخت غرامت واقعي به كشاورزان را دليل عدم تمايل خود به انجام بيمه در اراضي شاليزاري عنوان مي‌كنند و ضعيف عمل كردن مسؤولان بيمه اي سبب شد تا اين قشر تمايل زيادي به بيمه كردن محصول خود بويژه برنج نداشته باشند.
تاكنون مسؤولان بيمه‌اي به گونه‌اي عمل كردند كه كشاورزان رغبتي براي تحت پوشش بیمه قرار دادن محصول خود نداشتند و با توجه به سطح بالايي كه مازندران در توليد برنج دارد اما به گفته مسؤولان سازمان جهاد كشاورزي امسال با افزايش سطح زيركشتی كه نسبت به سال‌هاي گذشته مشاهده شد اما تنها 9 درصد شاليزارهاي مازندران تحت پوشش بيمه قرار گرفت و اين نادرست عمل كردن صندوق بيمه محصولات كشاورزي را مي‌رساند.
جاي سوال است با توجه به اينكه چندين سال از تشكيل صندوق بيمه محصولات كشاورزي در کشور و مازندران مي‌گذرد چرا درصد انجام بيمه محصولات كشاورزي بويژه اراضي برنجكاري در مازندران اينقدر اندك است و متوليان اين بخش نتوانستند جايگاه بيمه را به درستي بين بهره‌برداران بخش كشاورزي نهادينه كنند؟!! 
تا اینجا خیلی خوب بیان مساله شد اما از اینجا به بعد باید راهکار ارایه شود و نتیجه گیری کرد
بیمه رقابتی یعنی اینکه چندین بیمه گذار بتوانند بیمه را انجام دهند و در اثر رقابت خدمات بهتری ارایه کنند....
زمان بررسی خسارت ها دقیق و به موقع باشد
غرامت ها به موقع و در اسرع وقت پرداخت گردد
از کارشناسان جهاد کشاورزی در تعیین میزان خسارت بهره گیری شود و ...
اگر كارشناسي‌ها در برآورد خسارت دقيق باشد و كارشناسان بيمه بدانند بر چه اصل و اساسي ميزان خسارت را برآوردكنند يقينا تمايل كشاورزان به بيمه افزايش پيدا مي‌كند در حاليكه بيمه بايد به‌عنوان ابزاري اطمينان بخش و پشتيبان كشاورزي باشد اما كشاورزان دليل آن را بدعهدي متوليان مي‌دانند.