فهرست

ایرانی
خارجی
menu

سبد خرید

جمع کل : 4350000 ریال
پرداخت
سبد خرید شما خالی است
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
star پیشنهاد ویژه

برنج طارم ایرانی گلستان

برنج گلستان یکی از بهترین برنج های عرضه شده در بازار ایران میباشد که از تمامی لحاظ تلاش کرده است تا بصورت کاملا تخصصی محصولات خود را به بازار ارائه دهداین محصول که با دستگاه های کاملا پیشرفته اقدام به بوجار محصولات خود کرده است که هیچ دانه ی برنج خردی در آن وجود ندارد.برند گلستان با کادر مجربش تلاش ...

169,000155,000 تومان
shopping_cart

مشاهده همه محصولات

مشاهده همه
برنج طارم ایرانی گلستان

برنج طارم ایرانی گلستان

169,000 تومان 155,000 تومان
برنج طارم دانه طلایی

برنج طارم دانه طلایی

115,000 تومان 110,000 تومان
برنج هندی محسن

برنج هندی محسن

55,000 تومان 54,000 تومان
برنج طارم ایرانی پردیس

برنج طارم ایرانی پردیس

160,000 تومان 155,000 تومان
برنج طارم محلی فریدونکنار باران

برنج طارم محلی فریدونکنار باران

115,000 تومان 110,000 تومان
  • مقالات
  • اخبار
sort مطالب وبلاگ

عنوان برنج و مطالب الکعنوا

ند باران که برند برتر کشور شدن را در سال 1394 درکارنامه خود دارد سعی در ارائه برنج مرغوب و محلی را به مشتریان دارد.برند باران متعلق به شهر فریدونکنار میباشد که از شالیزارهای وسیع این شهر به دست آمده است .این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پ.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عاخت عالی را از سایت خوشه چین.

ادامه مطلب

عنوان برنج و مطالب الکعنوا

ند باران که برند برتر کشور شدن را در سال 1394 درکارنامه خود دارد سعی در ارائه برنج مرغوب و محلی را به مشتریان دارد.برند باران متعلق به شهر فریدونکنار میباشد که از شالیزارهای وسیع این شهر به دست آمده است .این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پ.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عاخت عالی را از سایت خوشه چین.

ادامه مطلب

عنوان برنج و مطالب الکعنوا

ند باران که برند برتر کشور شدن را در سال 1394 درکارنامه خود دارد سعی در ارائه برنج مرغوب و محلی را به مشتریان دارد.برند باران متعلق به شهر فریدونکنار میباشد که از شالیزارهای وسیع این شهر به دست آمده است .این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پ.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عاخت عالی را از سایت خوشه چین.

ادامه مطلب

عنوان برنج و مطالب الکعنوا

ند باران که برند برتر کشور شدن را در سال 1394 درکارنامه خود دارد سعی در ارائه برنج مرغوب و محلی را به مشتریان دارد.برند باران متعلق به شهر فریدونکنار میباشد که از شالیزارهای وسیع این شهر به دست آمده است .این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پ.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عاخت عالی را از سایت خوشه چین.

ادامه مطلب

عنوان برنج و مطالب الکعنوا

ند باران که برند برتر کشور شدن را در سال 1394 درکارنامه خود دارد سعی در ارائه برنج مرغوب و محلی را به مشتریان دارد.برند باران متعلق به شهر فریدونکنار میباشد که از شالیزارهای وسیع این شهر به دست آمده است .این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پ.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عاخت عالی را از سایت خوشه چین.

ادامه مطلب

عنوان برنج و مطالب الکعنوا

ند باران که برند برتر کشور شدن را در سال 1394 درکارنامه خود دارد سعی در ارائه برنج مرغوب و محلی را به مشتریان دارد.برند باران متعلق به شهر فریدونکنار میباشد که از شالیزارهای وسیع این شهر به دست آمده است .این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پ.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عا.این برند با کیفیت مطلوب و تنها با 2 درصد خرد توانسته است که کیفیت پخت عاخت عالی را از سایت خوشه چین.

ادامه مطلب

همکاری با خوشه چین

خوشه چین با شعار تامین برنج مرغوب و با کیفیت ایرانی و خارجی برای مشتریان حاضر به همکاری با تمامی برندها و تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج میباشد.

ادامه مطلب

خرید عمده

خوشه چین تمام سعی خود را کرده تا تمام هموطنان بتوانند با توجه به نیازشان از سایت خریداری کنند.در این راستا کاربرانی که تمایل به خرید بصورت عمده از سایت داشته باشند باید مراحل زیر را در سایت طی کنند

ادامه مطلب