تو جشنواره خوشه چین همه می تونند برنده باشن با جوایز خیلی خیلی ویژه. خوشه چین به 5نفر از خریداران که در تاریخ 20تا 22ام از سایت خوشه چین خرید کنند یک سال برنج درجه یک ایرانی (طارم) هدیه میده، تازه به 50نفر دیگه هم یک کیسه 10کيلويي برنج درجه یک ایرانی(طارم) ميده

ساعت
2 2 2 2
4 4 4 4
دقیقه
0 0 0 0
0 0 0 0
ثانیه
0 0 0 0
0 0 0 0
محصولات ویژه
محصولات پرفروش
جوایز
star_half

یک کیسه ی 10 کیلویی برنج برای 50 نفر

star

ارسال مصرف یک سال برنج برای 5 نفر
( هر 45 روز یک کیسه 10 کیلویی )

گلستان
محسن
پردیس
طبیعت
نوریان